Numbers

Põhiarvud – Cardinal numbers

nullzero
üksone
kakstwo
kolmthree
nelifour
viisfive
kuussix
seitseseven
kaheksaeight
üheksanine
kümmeten
 
üksteisteleven
kaksteisttwelve
kolmteistthirteen
neliteistfourteen
viisteistfifteen
kuusteistsixteen
seitseteistseventeen
kaheksateisteighteen
üheksateistnineteen
kakskümmendtwenty
 
kakskümmend ükstwenty-one
kakskümmend kakstwenty-two
kakskümmend kolmtwenty-three
 
kolmkümmendthirty
kolmkümmend üksthirty-one
kolmkümmend kaksthirty-two
kolmkümmend kolmthirty-three
 
nelikümmendforty
viiskümmendfifty
kuuskümmendsixty
seitsekümmendseventy
kaheksakümmendeighty
üheksakümmendninety
 
sadaone hundred
kakssadatwo hundred
kolmsadathree hundred
 
tuhatone thousand
kaks tuhattwo thousand
kolm tuhatthree thousand
 
miljonmillion
miljardbillion

Järgarvud – Ordinal numbers

esimenefirst
teinesecond
kolmasthird
neljasfourth
viiesfifth
kuuessixth
seitsmesseventh
kaheksaseighth
üheksasninth
kümnestenth
 
üheteistkümneseleventh
kaheteistkümnestwelfth
kolmeteistkümnesthirteenth
neljateistkümnesfourteenth
viieteistkümnesfifteenth
kuueteistkümnessixteenth
seitsmeteistkümnesseventeenth
kaheksateistkümneseighteenth
üheksateistkümnesnineteenth
kahekümnestwentieth